Prescott Park Arts Festival

Prescott Park, 105 Marcy St, Portsmouth, NH